Individuel

 

Kathja Thrane Brandt

Terapi og organisationskonsultation på systemisk og narrativt grundlag

Når vi har svært ved at leve vores liv, så det giver glæde, tilfredshed og harmoni og ikke selv kan ændre på det, kan det være en løsning med et individuelt terapi forløb.


Grunde til at vælge individuel terapi er mangfoldige. Eksempler kan være:

  • Hvis du oplever, at de samme uhensigtsmæssige handlemønstre dukker op igen og igen.
  • Hvis du har svært ved at være dig selv og stå ved, hvem du er eller har svært ved at sige til og fra i forhold til andre.
  • Ved manglende selvværd og selvtillid, angst og usikkerhed, sorg og krise, tristhed og depression eller når livet generelt føles tomt og uden mening.
  • Eftervirkninger af traumer, som vold og incest.
  • Afhængighed af alkohol, piller eller andre rusmidler.
  • Usikkerhed som forælder eller partner.
  • Arbejdsmæssige belastninger som stress, fyringer eller arbejdsløshed kan være svært at håndtere selv. Individuel terapi kan være med til at give afklaring og handlemuligheder.


”Det, der påvirker vores livskvalitet er ikke så meget det, vi bliver udsat for. Det er mere hvordan vi tænker, reagerer og forholder os til det”.


Læs eventuelt mere under terapi og min faglige måde at arbejde på, under systemisk og narrativ tilgang


Terapi rettet mod børn og ungeBørn og unge stilles i dag overfor enorme krav i forhold til at præstere, leve op til egne og andres forventninger samt ikke mindst finde deres egen identitet i et meget komplekst samfund. 


Problematikker hvor børn og unge kan have behov for terapi kan typisk være adfærdsproblemer, identitetskriser, angst, vold, problemer med hidsighed, familieproblemer, pubertetskriser, mobning m.v.

 

Terapien foregår på barnets og den unges niveau og betingelser. Der gives ikke gode råd eller formaninger, men der lægges vægt på, at barnet eller den unge selv får lejlighed til at finde ord til at reflektere og tage beslutninger over eget liv.


Jeg mødes gerne individuelt med både børn og unge. Ved samtaler med børn er det dog min erfaring, at den bedste hjælp ofte gives med en eller begge forældre til stede.

Kathja Thrane Brandt  | Bernstoffsvej 22  |  5000 Odense C  |  +45 41 59 50 60  |  mail@kathjabrandt.dk  |  CVR-nummer: 32196705

© Copyright. All Rights Reserved.