Undervisning

 

Kathja Thrane Brandt

Terapi og organisationskonsultation på systemisk og narrativt grundlag

Jeg udbyder uddannelsesaktiviteter, der strækker sig fra korte kurser og oplæg til længerevarende og mere intensive uddannelsesforløb i den systemiske-narrative tilgang.

 

Kurser kan være en af vejene til inspiration, dygtiggørelse og faglig opkvalificering, for ledere og medarbejdere. Som udgangspunkt ”skræddersyr” jeg kurserne til din organisation efter forespørgsel og grundig uforpligtende samtale om, hvad I har brug for. 


Nærmere info til de længerevarende og mere intensive systemiske-narrative uddannelsesforløb kan du finde her.


Områder hvor jeg tilbyder kurser og uddannelse:


 • Systemisk anerkendende tilgang - som metode til rehabilitering 
 • At samarbejde med borgere med "Udfordrende" adfærd, fx borgere med vold som udtryksform, udadreagerende adfærd, misbrug eller personlighedsforstyrrelser, fx borderline personlighedsstruktur
 • Konflikthåndtering og konfliktforståelse
 • Medarbejderen som coach - lær at styrke borgerens aktive deltagelse og mestringsevne 
 • Rehabilitering
 • Impowerment og mestring
 • Den narrative samtale
 • Eksternalisering; ”Ikke personen der er problemet...”.
 • Genforfattende samtale; ny identitetsskabelse
 • Kommunikation og samarbejde
 • Kollegial supervision / lære at supervisere andre
 • Reflekterende team / outsider witness group
 • Den vanskelige samtale – proces og indhold
 • Værdsættende tilgang og metode (Appreciative Inquiry)
 • Om at skabe forudsætninger for ændring og udvikling
 • Åben Dialog og familie-netværksarbejde
 • Den motiverende samtale


Under video-effekt kan du se et videoklip, hvor personale og ledelse fra et systemisk og narrativt kursusforløb, fortæller om effekten af et kursusforløb.

 

Jeg har desuden en specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje og har i mange år arbejdet i feltet med svær psykiatri og misbrug, jeg tilbyder derfor også kurser inden for dette område, fx:

 

 • Skizofreni - herunder fx at arbejde med "mestring af stemmerne"
 • Affektive lidelser, Depression, Angst, OCD
 • Personlighedsforstyrrelser - fx borderline
 • Umodne forsvarsmekanismer som fx splitting
 • Afhængighed af alkohol og andre rusmidler


At være hjælpsomme for mennesker med personlighedsforstyrrelsen borderline, kræver ofte en stor portion faglig indsigt, et varmt hjerte, is i maven, men også stor selvindsigt i forhold til egne reaktionsmønstre. Jeg tilbyder et uddannelsesforløb med afsæt i dette. Du kan finde yderligere info her.

Anerkendende og nysgerrig tilgang har givet positive resultater.

 

"Vi kan rent faktisk måle det på, at vi ikke har nær de konflikter i huset længere, vi har ikke de magt eller indberetninger... beboerne er ikke nær så truende. Den her tilgang er meget mindre konfliktskabende, igennem det at være anerkendende, det at møde beboeren med anerkendelse, være undrende og nysgerrige og interesseret i at vide hvordan det er at være dem"

 

Stedfortræder Lene Holst Søndergaard.

Teglgårdshuset.

Det er tydeligt, at den systemiske uddannelse har gjort stort indtryk, og har forandret den måde, man arbejder på i Teglgårdshuset.


"Det er noget af det bedste, jeg syntes vi har fået indført. Jeg syntes jeg har lært meget igennem de 40 år, jeg har været i systemet, men det her det er nok det, der har givet mig mest. Det ville jeg gerne have haft for mange år siden, da jeg var på den retsspykiatriske afdeling"

 

Sosu-assistent Karen Henriksen.

Teglgårdshuset.

12 dages systemisk-narrativ uddannelse. - En af de uddannelser, som har bidraget mest til den faglige udvikling af kommunikation og samarbejdsformer på Tornbjerggård.


"Tak til to engagerede og kompetente undervisere og læremestre! Kathja og Jens udgør tilsammen et fantastisk dynamisk undervisnings-team på den systemiske narrative uddannelse.

Med nærvær og varme ekspliciterer de det faglige stof i selve undervisningen. De formidler uddannelsens forskellige elementer på såvel højt fagligt niveau som i øjenhøjde med kursisterne.

Kathja og Jens udviser konstant en villighed og åbenhed ift. at lytte til kursisternes udfordringer og succeser. Ligeledes bevirker deres åbenhed overfor deltagernes feedback, at der løbende gøres didaktiske overvejelser ift. undervisningen og uddannelsens forløb.

Praksiseksemplerne fra deres eget (arbejds-)liv skaber tryghed på holdet og giver næring til, at jeg som kursist også får mod til at kigge på mig selv og egen praksis.

Hjemmeopgaverne mellem de seks moduler og den overordentlige konstruktive og fyldestgørende feedback herpå, bevirker at man reelt forbliver i en refleksiv og lærende proces uddannelsen igennem.

Udover egen læring er det en af de uddannelser, som har bidraget mest til den faglige udvikling af kommunikation og samarbejdsformer på Tornbjerggård"


Anne-Grethe Krogh, tidl. leder Odense Kommune /nu studerende på Århus universitet”

Kathja Thrane Brandt  | Bernstoffsvej 22  |  5000 Odense C  |  +45 41 59 50 60  |  mail@kathjabrandt.dk  |  CVR-nummer: 32196705

© Copyright. All Rights Reserved.