Din organisation

 

Kathja Thrane Brandt

Terapi og organisationskonsultation på systemisk og narrativt grundlag

Jeg løser opgaver inden for et bredt felt af organisationsudvikling som:

 

fx procesfacilitering, personaletræning, konflikthåndtering.

 

Mange bliver ”hjemmeblinde” - dvs. vævet ind i de daglige rutiner, den vante tænkemåde etc., så horisonten kan blive indskrænket. Eller måske udfordringen er en organisation, som har været udsat for sammenlægning, nye kompetenceområder, nye arbejdsfunktioner eller bekymrende nedskæringer. 

 

Det kan på enhver arbejdsplads fra tid til anden være udviklende at der kommer "øjne udefra", som er aktiv i processen og som på neutral vis kan facilitere processen.


Se også: Personaletræning, medarbejderudvikling,   
konflikthåndtering.

Kathja Thrane Brandt  | Bernstoffsvej 22  |  5000 Odense C  |  +45 41 59 50 60  |  mail@kathjabrandt.dk  |  CVR-nummer: 32196705

© Copyright. All Rights Reserved.