Organisationsudvikling

Hjælp til udvikling af arbejdspladsen - en samskabende proces


Få proceshjælp til krævende omstruktureringer, sammenlægninger, nye fag- og kompetenceområder, samarbejdsproblematikker, mistrivsel i grupper, konfliktløsning


Alle organisationer undergår forandringer, som medfører at ledere og medarbejderne kommer til af møde nye udfordringer og som kalder på nye måder at gribe kerneopgaver an på. 


Det kan på enhver arbejdsplads fra tid til anden være udviklende, at der kommer "en gæst" udefra, som er aktiv i processen og som på neutral vis kan facilitere processen. Mange kan blive ”hjemmeblinde” - dvs. vævet ind i de daglige rutiner, den vante tænkemåde etc., så horisonten kan blive indskrænket.  

   

Skræddersyede forløb 

Det konkrete forløb vil blive tilrettelagt ud fra jeres behov, ønsker og målsætninger. Jeg byder ind med kommunikative metoder og fremgangsmåder til, at I kan komme i den ønskede retning.


Jeg indgår som processtyrer, der stiller spørgsmål og tilrettelægger dialogen/processen, så der kan skabes rum for nye forståelser, nye måder at se hinanden på. Jeg fungerer som samtalepartner, der i dialogen leder frem mod de ønskede mål.


Emner for proceshjælp kan være mangfoldige:
•    Udvikling af organisationen og ændrede rammer for kerneopgaven
•    Trivsel på arbejdspladsen
•    Konflikthåndtering
•    Samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse
•    Ønsker om bedre samarbejde – samarbejdsrelationer
•    Krisehjælp til udsatte medarbejdere/organisation
•    Omstruktureringer/nedskæringer i organisationen
•    Faglige og personlige værdier i arbejdet – betydning på kerneopgaverne


Se evt. også under: Personaletræning eller konflikthåndtering.

Kathja Thrane Brandt  | Bernstoffsvej 22  |  5000 Odense C  |  +45 41 59 50 60  |  mail@kathjabrandt.dk  |  CVR-nummer: 32196705

© Copyright. All Rights Reserved.