Familie

Når en i familien har et problem, er det hele familiens problem. Det er i familien, at vi lever sammen, vokser og udvikler os, og dette i meget tætte og intime relationer til hinanden.

 

En families trivsel afhænger bl.a. af dens evne til at omstille og tilpasse sig ”naturlige” faser som graviditet, fødsel, ægteskab, teenagebørn, børn som flytter hjemmefra, ”naturlige dødsfald” osv. Men en familie kan også komme ud for, at skulle tilpasse sig, situationer som børn der dør, børn som bliver alvorligt syge, utroskab, skilsmisse, ulykker, sygdom, misbrug osv.


Formålet med familieterapi er at styrke familiens fleksibilitet og evne til at mestre ydre og indre påvirkninger.


Selv om kun én i familien har problemer eller mistrives, anbefaler jeg ofte, at både børn - og voksne deltager i forløbet. Børnene kan ofte komme med meget værdifulde bidrag. 


Som forældre har man de bedste intentioner om, at give sine børn en god og tryg opvækst. Alligevel er der mange forældre, der oplever at hverdagen ikke er, som de kunne ønske sig. Børnene er ofte de første, som reagerer på stemningen i familien.

 

Hvornår kan det være relevant at gå i familieterapi?

  • Når ikke alle i familien trives og i som forældre ikke kan gennemskue hvorfor.
  • Der er en dårlig stemning i familien, børnene taler et grimt sprog og I føler ikke, at de respekterer jeres grænser.
  • Hverdagen er præget af konflikter - enten børnene imellem eller mellem forældre og børn. I familieterapi, kan I få hjælp til konstruktiv og respektfuld konfliktløsning.
  • I er som forældre ikke enige om, hvordan børnene skal opdrages og har forskellige erfaringer med jer fra jeres egen familie. I familieterapi kan I få hjælp til at finde jeres personlige stil som forældre.

 

Få samtaler kan gøre jer til endnu bedre forældre. Helt almindelige velfungerende familier med almindelige problemer kan have stor glæde af familieterapi.

 

I oplever måske, at jeres familie alt i alt fungerer godt. Alligevel er der situationer, som I ikke rigtig kan få styr på og hvor familiehyggen gang på gang går af fløjten. Det kan være alt fra, at jeres barn ikke vil have børstet tænder, til at sovesituationen aften efter aften udvikler sig til skrig og skrål og det bliver alt andet end hyggeligt.


Kathja Thrane Brandt  | Bernstoffsvej 22  |  5000 Odense C  |  +45 41 59 50 60  |  mail@kathjabrandt.dk  |  CVR-nummer: 32196705

© Copyright. All Rights Reserved.