Supervision

 

Kathja Thrane Brandt

Terapi og organisationskonsultation på systemisk og narrativt grundlag

Jeg tilbyder supervision til både ledere og medarbejdere.

 

Supervision betyder ”over-syn”

Målet med supervision er at de, der søger supervision får et bedre fagligt overblik over forståelses- og handlemuligheder i den konkrete sag. I supervision sættes fokus på læringsaspektet. Det er en anerkendende, idé-udviklende og respektfuld måde at tale om faglige problemstillinger på. Supervision er således ikke terapi, idet fokus rettes imod det faglige felt.


Jeg har stor erfaring med supervision af personalegrupper i forskellige fagområder; fx indenfor socialpsykiatrien, behandlingspsykiatrien, misbrugsområdet, hjemløseområdet, fængsler, handicapområdet, jobcentre, hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, børne- og familieområdet.   

 

I supervision søges efter nye forståelser, nye vinkler og dermed nye måder at gå til svære sager – samt efter ny energi, når personalet er kørt træt eller fast i en sag.

 

Supervision kan fx bruges til at: 

  • Skabe faglig fordybelse i svære sager – nye vinkler
  • Udvikle sig fagligt og personligt
  • Få afhjulpet den personlige ramthed
  • Styrke det kollegiale samarbejde
  • Få fornyet energi og større arbejdsglæde


Når indblik bliver til overblik i personalegruppen

Hvis supervisionen gives i grupper, så aktiveres hele gruppen i emnet - evt. som reflekterende team og/ eller outsider witness group. Ved involvering af alle gives mulighed for multi-perspektiv på sagen. Metoden vil naturligvis variere og afstemmes med situationen og emnet. 


Borgeren som co-supervisor/ hjælper.

Jeg har god erfaring med at borgeren (klienten, brugeren, patienten) er tilstede under supervisions-sessionen – som min hjælper til at opkvalificere personalet i sager, hvor der søges supervision på relationen (behandlingen/støtten) til pågældende.

 

Supervisionen foregår primært på et systemisk og narrativt grundlag.

 

Se også: Personaletræning, medarbejderudvikling,   
konflikthåndtering.

Supervision - Kathja er nærværende, autentisk, struktureret, varm, menneskelig, tillidsskabende, ligeværdig og i øjenhøjde med dem hun snakker med.


"Kathja formår at skabe et refleksionsrum, hvor alle byder ind, for jo flere perspektiver vi kan få i spil, jo bedre er det. Kathja udfordrer vores tænkning. Hun sikrer at vi beriger og ikke bekriger hinanden.

Når vi har inviteret borgere med til supervision, er Kathja rigtig god til at få spurgt ind til borgerne, så vi får ting at vide, som vi ikke vidste i forvejen. Hun finder nye veje, nye måder at spørge på, som gør at borgerne åbner sig. Vi bliver alle beriget med ny viden og ny energi"

 

Personalet, Botilbuddet Fangelvej, OdenseKathja er en yderst kompetent supervisor


"Børne- og Familieafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune har gennem ca. 5 år benyttet Kathja som supervisor til flere medarbejdergrupper med pædagogisk baggrund. Kathja har en høj etik og et højt fagligt niveau i forhold til at generere til ny viden, både i forhold til medarbejdernes udvikling samt i forhold til den konkrete opgaveløsning.  

Kathja har formået, at udvikle organisationen gennem hendes måde at supervisere på, således at organisationens værdier, strategier og leveregler har været levende i supervisionen.  

Kathja har ligeledes ydet ledelsessupervision og på bedste vis forstyrret, inspireret og udviklet vores ledelsesrum".

 

Vicky Petersen & Gitte Knudsen

Ledere i Børne- og familieafdelingen, Faaborg-Midtfyns Kommune


Det er betydningsfuldt med et trygt supervisionsrum, hvor man tør at vise sin sårbarhed.  

 

"Kathja formår at skabe et trygt supervisionsrum hvor alle er ligeværdige, alle får medansvar i at få skabt et positivt og konstruktivt læringsrum. Alle bliver hørt og alle er aktive og vigtige medspillere i supervisionen. Kathja får gjort det naturligt at tage udfordringer op og kigge på sig selv i de givne episoder, ikke for at finde fejl, men for at blive klogere, stå stærkere og for at trække læring med os videre".

 

Maria Camilla Jensen,

Ergoterapeut i Odense kommune

Det giver så meget mening at invitere borgerne med til supervision


"Vi skal have borgerne aktivt med i supervision, fordi vi skal helt væk fra at ”tale om” borgerne til istedet at "tale med” borgerne. Vi skal have borgerens perspektiv og stemme ind, det er så vigtig og afgørende for vores samarbejde.

Vi skal huske, at læring ikke kun er for medarbejderne, borgerne kan også tage læring med ud, og reflektere når de har deltaget i supervision. Det er på en måde så livgivende.

Når der har været volds-/trussels episoder, er det vigtigt, at vi er åbne over for at se på vores egen rolle, hvad er det for en tone/adfærd og stemning, der er på arbejdspladsen. Hvad er personalets andel, hvad bør vi gøre anderledes/have fokus på fremover.

Vi skal huske, at forandring starter hos en selv.

Alle de borgere vi har haft med, har været glade for det. En borger udtaler fx: Jeg er meget glad for at deltage i supervision. Jeg fik meget mere ud af det end jeg havde forestillet mig. Jeg blev berørt".


Heidi Deichmann Stokholm, Rehabiliteringsleder, Psykiatrisk botilbud, Odense kommune

Supervision - Kathja har en positiv, empatiske og anerkende tilgang til alle mennesker.


"I mødet med Kathja har jeg altid følt mig set, hørt og forstået, hvilket har været afgørende forudsætninger for, at jeg har kunne udvikle mig fagligt, såvel som personligt. Desuden har det været medskabende til, at jeg har kunne åbne op og sætte mig selv i spil. Kathja leverer supervision og undervisning med et højt fagligt niveau og altid med stor respekt og høj etik overfor de dilemmaer og udfordringer, hun bliver præsenteret for".


Jane Nørgård, Ergoterapeut, Tornbjerggård, Odense socialpsykiatri

Supervision med stor respekt, høj faglighed og et udviklingsperspektiv.


"Kathja er altid meget engageret i supervisionsrummet. Jeg føler mig altid ordentlig behandlet, anerkendt og lyttet til, uanset om det er arbejdsrelateret eller personligt. Kathja behandler emnerne med stor respekt, høj faglighed og et udviklingsperspektiv, hvilket gør at man tør åben op og være ærlig".


Maria Kappel Hansen, Social- og sundhedsassistent, Bostøttekontakten, Odense kommune

Kathja har i supervision lært os at fokusere på muligheder frem for begrænsninger.
 

"Hun har en sjælden evne til, gennem hendes anerkendende og nysgerrig tilgang, at guide os til at åbne op og finde de ressourcer frem, som vi har, hver især og sammen. Hun evner at hjælpe os til at få klarhed og finde frem til det vi måske allerede ved, men ikke altid kan få øje på. Hun lyser på der virker, og det der kan folde sig ud og vokse". 

 
Lone, medarbejder i psykiatrien

Supervision – når borgerne deltager


"Jeg har hver gang følt, at det har været meget trygt. Jeg har kunnet slappe af og være til stede, fordi Kathja formår at lave en tydelig ramme, hvad er målet med emnet og hun sørger for at vi holder os på stien, så vi ikke bevæger os udenfor emnet.

Kathja er meget empatisk og beboerne tør lukke op og fortælle om det der rør sig. Kathja får spurgt om tingene, uden at sætte vurdering på, så beboeren kan få lov at være den, han/hun er.

Jeg har hver gang oplevet, at jeg er kommet beriget og klogere på beboeren fra supervisionen".


Karin Schacksen, ergoterapeut på psykiatrisk botilbud, Odense

3 samtaler om et arbejdsmæssigt traume - Det har været det fedeste forløb.


"Eftervirkningerne af et gammelt traume styrede mig. Inden forløbet hos Kathja, så jeg faresignaler næsten overalt, hvilket havde store omkostninger og begrænsninger for mit liv. Men efter bare 3 samtaler med Kathja, havde jeg generobret styringen i mit liv. Jeg havde aldrig troet, at jeg ville få den her oplevelse af at være sej, og så fri til at nyde livet, som jeg gør lige nu. I dag er det fredag hver dag 😊, det betyder at jeg nyder livet og ser ingen begrænsninger på hvad jeg kan😊". 


Rikke Henningsen, Socialpædagog i bostøtten, Odense


Supervision – Kathja er faglig kompetent og skarp, samtidig med at hun er rummelig og varm.


"Vi har haft Kathja som supervisor igennem en årrække. Kathja er god til at bibringe nye vinkler på en problemstilling på en saglig måde. Hver gang jeg har bragt en sag op, er jeg gået beriget fra supervisionen.

Jeg kan på det varmeste anbefale Kathja som supervisior".


Lene Wallentin, Familierådgiver, Faaborg Midtfynds kommune


Kathja Thrane Brandt  | Bernstoffsvej 22  |  5000 Odense C  |  +45 41 59 50 60  |  mail@kathjabrandt.dk  |  CVR-nummer: 32196705

© Copyright. All Rights Reserved.