Konflikthåndtering

Konflikter er uundgåelige processer, der skal håndteres gennem forskellige former for intervention.

 

Konflikter kan være drænende, men de kan også - under forudsætning af at de håndteres korrekt - ses som potentielt sunde processer, der kan afstedkomme udvikling og samarbejde, problemløsning, kreativitet og læring i organisationen.

 

Problemer, konflikter og modsætninger er en del af livet – og dermed også arbejdslivet. Men konflikter kan dræne for energi, både når de ligger og ulmer, og når de bryder ud i lys lue. En konfliktpræget stemning kan ødelægge motivation, arbejdsglæde, give et dårligt arbejdsmiljø og øget sygefravær. Konflikter kan derfor være uhensigtsmæssigt, både for organisationen, for opgaveløsningen og for de involverede personer. Derfor bør konflikterne håndteres, så arbejdsopgaverne igen kan løses på en livgivende og effektiv måde.

 

Jeg arbejder ud fra en systemisk og narrativ forståelse af konflikter og konflikthåndtering. Jeg er især optaget af måden, vi taler om konflikten på.


Konflikter handler ofte om, at der er to eller flere forskellige forståelser af en given sag eller handling på spil. Dér, hvor vi ikke har koordineret vores forskellige tolkninger og logikker bag vores handlinger godt nok, opstår der konflikter, fordi vi ikke føler os set, hørt eller anerkendt.

 

Ud over at få overblik over uenighedens kerne, arbejdes der også på at genetablere den tillid, som parterne ofte har mistet til hinanden under konflikten.


At arbejde med konflikthåndtering og konfliktopløsning handler således meget om, at lytte og prøve at se konflikten fra forskellige sider med det formål, at få sat tingene i perspektiv og finde ind til, hvordan vi på en god måde kan komme videre sammen.


Er du nysgerrig efter at vide mere eller har brug for en uforpligtende snak, er du altid velkommen til at kontakte mig.


Se evt. også under; Supervision - organisationsudvikling - personaletræningKurser og foredrag

Kathja Thrane Brandt  | Bernstoffsvej 22  |  5000 Odense C  |  +45 41 59 50 60  |  mail@kathjabrandt.dk  |  CVR-nummer: 32196705

© Copyright. All Rights Reserved.