Video-effekt

Her kan du se 1. del af 15 minutters videoklip, hvor personale og ledelse fortæller om den positive effekt, en Systemisk og Narrativ uddannelse har haft for deres arbejdsplads. 

Kulturforandring på Teglgårdshuset, et socialpsykiatrisk botilbud i Middelfart. - Her kan du se et videoklip, hvor medarbejdere og ledelse fortæller om effekten af et systemisk & narrativt uddannelsesforløb, som jeg og en kollega har afholdt.

 

Anerkendende og nysgerrig tilgang har givet positive resultater.

"Vi kan rent faktisk måle det på, at vi ikke har nær de konflikter i huset længere, vi har ikke de magt eller indberetninger... beboerne er ikke nær så truende. Den her tilgang er meget mindre konfliktskabende, igennem det at være anerkendende, det at møde beboeren med anerkendelse, være undrende og nysgerrige og interesseret i at vide hvordan det er at være dem", siger stedfortræder Lene Holst Søndergaard.

 

Effekten i medarbejdergruppen

Det er tydeligt, at den systemiske uddannelse har gjort stort indtryk, og har forandret den måde, man arbejder på i Teglgårdshuset.

"Det er noget af det bedste, jeg syntes vi har fået indført. Jeg syntes jeg har lært meget igennem de 40 år, jeg har været i systemet, men det her det er nok det, der har givet mig mest. Det ville jeg gerne have haft for mange år siden, da jeg var på den retsspykiatriske afdeling", siger sosu-assistent Karen Henriksen.

 

I videoklippet på denne side kan du se 7 minutter af interview med personale og ledelse. Under Teglgårdshuset del 1 og del 2 kan du se hele interviewklippet på 15 min.

Her kan du se 2. del af 15 minutters videoklip, hvor personale og ledelse fortæller om den positive effekt, en Systemisk og Narrativ uddannelse har haft for deres arbejdsplads. 

Kathja Thrane Brandt  | Bernstoffsvej 22  |  5000 Odense C  |  +45 41 59 50 60  |  mail@kathjabrandt.dk  |  CVR-nummer: 32196705

© Copyright. All Rights Reserved.