Personaletræning

I personaletræning har jeg fokus på de indbyrdes arbejdsrelationer og det psykiske arbejdsmiljø.

 

Et godt psykisk arbejdsmiljø kræver, at både ledere og medarbejdere trives. Målet er at få et godt og sundt arbejdsklima og at få det maximale ud af gruppens ressourcer.


Personalegrupper bliver konstant udfordret fagligt, personligt og i deres indbyrdes relationer. Derfor kan det være nødvendigt løbende at undersøge, reflektere og evaluere de faglige og kollegiale processer i personalegruppen.

 

Jeg har fokus på relationerne, kommunikationen, samarbejdsmønstre og samspillet i personalegruppen. Hvordan er stemningen /"klimaet" i gruppen, føler hver enkelt medarbejder sig anerkendt og værdifuld og får alle udnyttet deres ressourcer optimalt?

 

Der vil blive arbejdet med, hvordan personalegruppen kan blive mere bevidste om, hvad der sker i det indbyrdes samspil og hvordan der kan indarbejdes nye og mere konstruktive samarbejdsmønstre. Både ledere og medarbejdere kan deltage, og forløbet vil blive tilpasset forholdene på lige netop jeres arbejdsplads.

 

Når der arbejdes bevidst med at forbedre arbejdsmiljøet i en personalegruppe, skabes der vækst og udvikling i det kollegiale felt, men samtidig giver de styrkede samarbejdsrelationer også et positivt afkast i forhold til kerneydelsen.

 

Eksempler på temaer i personaletræning:

 • Gruppekultur, gruppeprocesser og samarbejdsmønstre  
 • Overinvolvering vs Distance og forråelse  
 • Arbejdsmiljø og stresshåndtering
 • Stemningen i gruppen    
 • Tryghed og tillid
 • Kommunikation - hvordan kommunikerer vi sammen
 • Respekt og loyalitet
 • Konflikter, konfliktmønstre og konflikthåndtering
 • Beskyttelses- og forsvarsmekanismer

 

Ved en vellykket personaletræning kan man fx opnå: 

 • Fornyet energi og arbejdsglæde
 • Øget kendskab til sig selv og hinanden 
 • Forebyggelse eller håndtering af mental belastning 
 • En åben og konstruktiv dialog, hvor alle siger sine meninger og tanker højt  
 • Optimal udnyttelse af hinandens ressourcer
 • Et bedre indbyrdes samarbejde
 • Større respekt for og værdsættelse af hinanden
 • At konflikter tages op og løses konstruktivt    
 • At man taler med og ikke om hinanden  
 • At man arbejder ud fra fælles værdier og faglige reference
 • At alle bidrager til fællesskabet og fælles opgaveløsning  
 • Større personlig engagement og ansvarlighed

   

  Se evt. også under; Supervision - Konflikthåndtering - organisationsudvikling - Kurser og foredrag


  Kathja Thrane Brandt  | Bernstoffsvej 22  |  5000 Odense C  |  +45 41 59 50 60  |  mail@kathjabrandt.dk  |  CVR-nummer: 32196705

  © Copyright. All Rights Reserved.