Proceshjælp

Krævende forandringsprocesser, omstruktureringer mv. er hverdagskost på mange arbejdspladser. Når de ydre rammer er besluttet og tilrettelagt, resterer der et stort arbejde for både den enkelte person og de enkelte teams for, at få tingene til at give mening og fungere i praksis.


Der er ofte noget der skal afvikles og værdier der skal nedtones eller hives ind i lyset. Den enkelte person skal afstemme sig med det nye, og det går ikke altid så nemt. - Nogle af ændringer er måske velkomne, andre kan være stik imod, hvad den enkelte "står for". I gruppen eller teamet er der positioneringer, der bliver revurderet og etableret på ny, og dette er en krævende proces både for den enkelte, teamet og organisationen. 

 

Nogen trives med disse udfordringer, andre ikke - enten åbenlyst eller uden egentlig selv at være opmærksom på egen udfordring i forandringsprocessen. Det, der foregår i det skjulte kan nogle gange fylde i organisationen sådan at de centrale opgaver lider under dette. 

 

Hvis mistrivsel er rykket ind eller samarbejdet er kørt af sporet (eller på vej til dette) kan procesarbejde være en måde at komme godt videre på. Jeg arbejder med grupper ud fra den grundholdning at alle stemmer skal høres - også de marginaliserede og "tavse". Hvis samarbejdet er kørt af sporet (eller på vej til dette) kan procesarbejde være en måde at komme godt videre på.

 

I en gruppe skal der både være plads til jeg'et og vi'et - både det personligt meningsfulde og samspillet og relationerne mellem medarbejderne i gruppen. Hvis man ikke bruger sit potentiale eller har en oplevelse af mening i sit arbejde vil utilfredsheden hurtigt vokse - det gælder både individuelt og på gruppeplan. 

 

Det usagte og utilfredsheden kan blive en uønsket medspiller, der fylder alt for meget. Procesarbejde er en måde at adressere problemerne, finde muligheder og at bruge dem i praksis.

 

Skræddersyede forløb 

Jeg "skræddersyr" forløbet til den enkelte organisation efter forespørgsel og grundig uforpligtende samtale om, hvad der er brug for.


Jeg vartager større opgaver i samarbejde med konsulenter i mit netværk. Se evt. også under følgende:

Personaletræning

Konflikthåndtering

Kurser - foredrag

Supervision

Kathja Thrane Brandt  | Bernstoffsvej 22  |  5000 Odense C  |  +45 41 59 50 60  |  mail@kathjabrandt.dk  |  CVR-nummer: 32196705

© Copyright. All Rights Reserved.